To Dutch version naar Nederlandse versie
spacergif

TAXO-
NOMY

THE DOUBLE SCIENTIFIC NAMES AND TAXONOMY.


VVVVVVVVVVVV still to to be translated VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

DE SYSTEMA NATURAE VAN LINNAEUS ALS MIJLPAAL.

Op de vorige pagina hebben we de voordelen van de (dubbele) Latijnse soortnaam genoemd, nu bekijken we de functie van die naam binnen de indeling in het dierenrijk.

Eeuwenlang heeft de mens een sterke behoefte gehad de wereld om hem heen te ordenen en te beheersen. De overweldigende natuur om hem heen, waar hij geen vat op kreeg, moest in elk geval ordelijk benoemd worden. Maar ook voor het beter begrijpen van de natuur is zo'n indeling onontbeerlijk. Veel geleerden hielden zich door de eeuwen heen met deze naamgeving en indeling bezig, waaronder Aristoteles.

Het woord taxonomy (taxo - orde maken, nomie - benoemen) wordt vaak gebruikt voor die indeling, het is niet helemaal hetzelfde maar voor ons nu eventjes wel. Een taxon mag je zien als een hokje voor de indeling. De Zweedse Professor Carl Linnaeus bedacht drie eeuwen geleden een behoorlijk geniaal systeem voor de indeling van de natuur, wat we tot vandaag de dag in grote lijnen nog steeds gebruiken. Hij dacht dat die indeling recht deed aan een goddelijke invloed en dat de natuur spoedig volledig ingedeeld zou zijn. Maar tot vandaag is nog maar zo'n 10 procent van al het levende benoemd! Meer over Linnaeus aan het eind van deze bladzijde.

De koninkrijken werden verdeeld in stammen, de stammen in klassen, de klassen in orden, de orden in families en tenslotte de families in geslachten en de geslachten in soorten. Deze laatste twee vakken bepalen de naam van dier of plant! De vakken zijn door de eeuwen heen vaak aangepast, en tegenwoordig zien we de vakken veel meer als takken van zich nog steeds ontwikkelende stambomen, waaraan nieuwe loten gegroeid zijn en nog zullen groeien. Daarmee staat de indeling dichter bij de werkelijke aard van de levende natuur dan ooit te voren...

Laten we eens drie dieren naast elkaar zetten:

Taxon HUMAN CAT HONEYBEE
Kingdom animals animals animals
Stam vertebrae vertebrae arthropods
Class mammals mammals insects
Orde apes (Primates) carnivores (Carnivora) lacewings (Hymenopterae)
Family humanoids (Hominidae) cats (Felidae) bees (Apidae)
Geslacht Homo (human) Felix (cat) Apis (bee)
Species sapiens (the knowing) domesticus (of the house) mellifera (honey making)

We zien dat de kat dichter bij ons staat, het is ook een zoogdier. De bij staat verder van ons af, het is ook een dier en daar houdt de overeenkomst in dit tabelletje op. Gevoelsmatig klopt dat, maar het is ook wat onbevredigend: de bij, die kop en poten heeft voelt toch weer meer verwant dan een worm, die op dezelfde plaats in de tabel zou afhaken. Maar als we "tussenstappen" in de tabel aanbrengen klopt het beter...


HOME   MAIN INDEX    SITEMAP   FAQ   LINKS   CONTACT   MORE 

home
© G.H. Visser 16-08-2010
rev. 16-08-2010

Valid XHTML 1.0!

http://www.microcosmos.nl/nmorename3.htm