terug
terug
Piona cf. coccinea coccinea 07-06-2010
Piona cf. coccinea coccinea
vrouwtje, 2,3 mm

Piona cf. coccinea coccinea 07-06-2010
vergroting hetzelfde exemplaar

Van het geslacht Piona bestaan veel soorten, waarvan een aantal algemeen tot zeer algemeen voorkomen in Nederland. Daarbij lijken veel soorten sterk op elkaar, waardoor vaststellen van de soort moeilijk is en vaak fout gaat. Het naamdeel coccinea betekent: rood, scharlaken. Dus dat lijkt goed, maar de kleur zegt vaak niet zoveel bij watermijten. Piona's zijn ronde, vaak wat afgeplatte mijten met twee oogvlekken. Ze zwemmen goed en voeden zich met watervlooien en andere kleine prooien. Deze mijten komen in allerlei soorten stilstaand water voor, het is bijna onmogelijk zomers een schepnet door een sloot te halen zonder één of meer Piona's erin te krijgen.De larven van Piona coccinea coccinea zouden parasiteren op pluimmuggen (Chironomiden).

Over de soortnaam:
De systematiek is (en wordt) nog vaak aangepast, Piona coccinea is onderverdeeld in ondersoorten en/of vormen, die soms tot een aparte soort promoveren. Vandaar het dubbele coccinea, want er is bijvoorbeeld ook Piona coccinea imminuta, een ondersoort die zeer zeldzaam is. Verder was er Piona coccinea stjørdalensis, maar die is, op grond van de verschillen bij de larven, gepromoveerd tot de aparte soort Piona stjørdalensis. Die is ook heel algemeen en lijkt veel op coccinea coccinea. Piona coccinea coccinea wordt in tabellen trouwens ook vaak kortweg aangeduid als Piona coccinea...

Piona cf. coccinea mannetje 23-06-2010
Mannetje, zelfde soort?
1,6 mm


Klik op de foto hier onder om een foto van de onderkant van deze watermijt te zien. Daar ook wat meer over de kenmerken van deze soort.

Piona cf. coccinea coccinea
Piona cf. coccinea coccinea
vergroting hetzelfde exemplaar
  Piona cf. coccinea coccinea 07-06-2010
Ander exemplaar, zelfde soort?
1,9 mm


Piona cf. coccinea coccinea
ander exemplaar, zelfde soort?

LITERATUUR:
1) C.Davids - De watermijten (Hydrachnellae) van Nederland. (1979)
(N.B. stjørdalensis meestal geschreven als: stjoerdalensis.)terug
terug naar: W A T E R M I J T E N

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Almelo, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 20-12-2010
rev. 14-02-2011

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!