terug
terug
Pionacercopsis cf. vatrax 24-05-2015
Pionacercopsis cf. vatrax
(Compositie van vier foto's)

Pionacercopsis is één van de watermijt geslachten die lijken op de Piona soorten, maar twee platen met drie nappen hebben i.p.v. meer nappen. Andere geslachten zijn Pionacercus, Tiphys en Pionopsis. Volgens Smit (2018) is Pionacercopsis vatrax vrij algemeen in Nederland en een typische voorjaarssoort. Deze mijt werd eerder bij het geslacht Pionacercus ingedeeld, de twee andere soorten van dat geslacht zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam. Dit vrouwelijk exemplaar is in mei 2015 gevangen in een niet erg schoon, gekanaliseerd beekje ten Noorden van de recreatieplas Bussloo bij Deventer.
Pionacercopsis indruk door loupe 24-05-2015 Met zijn 0,8 millimeter was het een onopvallend stipje tussen de klonten draadalg en detritus. Door een loupe gezien is de indruk ongeveer als links. Van boven af gezien lijkt het door de lichtgele vlek van het excretieorgaan wel wat op Forelia, al zijn de donkere banen van de levermaag hier flink breder. Alleen aan de onderkant zijn de Pionacercopsis kenmerken te zien.

Pionacercopsis vatrax wordt in de literatuur beschreven als een soort van o.a. sloten en genormaliseerde laaglandbeken,waarbij het water matig voedselrijk is (Smit 2018). Die omschrijving lijkt bij de genoemde beek te passen. Op het tijdstip van de bemonstering zwommen massa's kikkervisjes in het ondiepe water. Hieronder twee foto's van de beek, in het gedeelte op de foto rechts werd de mijt gevangen.

Beek bij Bussloo 24-5-2015
Beek bij Bussloo 24-5-2015

Klik op het plaatje hieronder voor de volgende pagina.

Pionacercus cf. vatrax 24-05-2015
de onderkantLiteratuur:

Zie de LITERATUURLIJST watermijten.terug
terug naar: W A T E R M I J T E N

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 27-05-2015
rev. 23-04-2022

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!