terug
terug
Potamonectes canaliculatus
Potamonectes canaliculatus

De wetenshappelijk naam van dit kevertje: Potamo - nectes, Rivier - zwemmer, is niet erg treffend, want dit is een vrij zeldzame soort die af en toe massal kan optreden in pas gegraven plassen met zandbodem.


terug
terug naar: H Y D R O P O R I N A E

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 08-08-2008
rev. 03-11-2008

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!