- Microcosmos.nl -
Rhantus suturalis, schuinbovenaanzicht 24-07-2007
vergroting Rhantus suturalis

DEZE WATERKEVER HEEFT GEEN NEDERLANDSE NAAM. TOCH KOMT HIJ ALGEMEEN VOOR. Vooral in tijdelijke, zomers uitdrogende poeltjes.
rhantus suturalis met luchtbel 24-07-2007
Rhantus suturalis vergroting
met luchtbel
Die poeltjes zijn ook kweekvijvertjes voor muggenlarven, hèt voedsel voor de larven van deze kever, die ook regelmatig in de tuinvijver duikt. Dat scheelt ons dus weer een paar muggenbulten...
Het exemplaar van deze foto's was geland in een aquarium, wat in de tuin stond. En ze heeft daar eitjes gelegd, want een paar dagen later zwommen er ineens larfjes in het bakje.
De kevers van het geslacht Rhantus zijn middelgrote, op het eerste gezicht donkerbruine kevers, die zoals alle echte waterroofkevers uitstekend zwemmen. Het zijn ook goede vliegers. Bij Rhantus suturalis is van dichterbij de dichte zwarte stippeling van de dekschilden te zien, die op de goudgele ondergrond van verderaf gezien een donkerbruine indruk geeft. In oudere namen (synoniemen) voor deze kever is die stippeling terug te vinden: Rhantus pulverosus en Rhantus punctatus. De kever heeft lichte randen. Net als alle zwemkevers (Dytiscidae) neemt de kever een luchtvoorraad mee onder de dekschilden, die via de achterlijfspunt aan het wateroppervlak ververst wordt. Onder water knijpt de kever deze lucht af en toe vanuit de ruimte onder de dekschilden in een flinke luchtbel, die dan aan de achterpunt blijft staan. Dan wordt door diffusie zuurstof uit het water in de bel opgenomen. Daarna zuigt de kever de op deze manier ververste lucht weer terug onder de dekschilden. De luchtvoorraad blijft op die manier langer bruikbaar, dit wordt wel fysische kieuw genoemd. De kevers lijken hier vooral gebruik van te maken als ze zich willen verschuilen en daarom langer wachten voor ze naar de oppervlakte stijgen.

Rhantus suturalis, aan het wateroppervlak 24-07-2007.
vergroting Rhantus suturalis haalt lucht
Rhantus exsoletus 24-06-1999
vergroting Rhantus cf. exsoletus
Rhantus frontalis 18-05-2015
vergroting Rhantus frontalis
Kleine poeltjes met muggenlarven zijn bijna overal op de wereld te vinden en daarmee ook de kevers van het Rhantus geslacht. Er komen een aantal soorten voor in Nederland, waarvan een paar heel algemeen zijn. Links: de kever van deze pagina's, Rhantus suturalis, een wereldwijd verspreide soort, is herkenbaar aan de kleine (soms wat vage) ruitvormige vlek ("salmiakdropje") midden op het halsschild. Rechts: als die vlek een grotere ovaal is en tussen twee andere zwarte vlekken zit, is het Ranthus frontalis. Die soort is algemeen in Zuidwest Nederland en de kuststrook, maar zeldzaam in het binnenland (van Nieukerken, 1992). Rechts: Rhantus exsoletus, een derde algemene soort. Deze heeft geen vlek midden op het halsschild, maar een vage zwarte band aan de achterrand. Let ook op de (niet specifieke) verschillen van de kopvlekken. Overigens twijfel ik over de juiste determinatie van dit laatste exemplaar, het zou ook de (zeldzamere) soort Rhantus suturellus kunnen zijn.


Rhantus exsoletus 24-06-1999
vergroting Rhantus cf. exsoletus
Rhantus frontalis 18-05-2015
vergroting Rhantus frontalis
Rhantus suturalis 08-09-2007
vergroting Rhantus suturalis
Op de foto's rechts zijn de drie soorten naast elkaar gezet. (Op de oorspronkelijke foto's zat : R. suturalis op de bodem, R. frontalis horizontaal op hoornblad en R. exsoletus verticaal op een blad.) De kevers lijken veel op elkaar. Jammer dat de kopstand verschillend is op de foto's, dat maakt het vergelijken moeilijker. Zoals op de foto hieronder is te zien, is R. suturalus zwart op de onderkant, R. frontalis heeft een gedeeltelijk gele onderzijde.

Rhantus suturalis 24-07-2007 fill Rhantus suturalis 24-07-2007VOLGENDE PAGINA: DE LARVEterug
terug naar: WATERKEVERS 1

Pagina route: INDEX » zwemkevers » Rhantus suturalis

COPYRIGHT:
Alle foto's op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze foto's mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail toestemming aan de auteur. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 24-08-2007
rev. 03-06-2015


This page in English english Engelstalige pagina

https://www.microcosmos.nl/nbeet1/rhantus.htm

Valid XHTML 1.0!

terug naar kevers 1
Kevers 1