corixa tekening terug naar:
Wat is een
Duikerwants?terug
wantsen 2
index
Duikerwants
Corixa species
Duikerwants

Een duikerwants, mogelijk Corixa punctata, in een voor duikerwantsen typerende houding: schuin voorover, verankerd met de klauwen van de middenpoten. De voorpoten hangen onder de snuit en de achterpoten staan horizontaal uit, klaar om de wants met een roeislag weg te laten schieten.

Wat is een duikerwants ?  -  Het verschil met een bootsmannetje  -  Levenswijze duikerwants


terug
terug naar: W A T E R W A N T S E N

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 24-01-2006
rev. 20-03-2010

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!