Click here hier to go to ENGLISH version. Naar Engelstalige pagina to English version
spacergif

Wat is een
W A N T S ?

wants

Het Latijnse woord voor wantsen Heteropterae (hetero: verschillend, pterae: vleugels) slaat op het feit dat het voorste paar vleugels vaak voor een gedeelte verhard zijn en voor een deel vliezig, (in tegenstelling tot de kevers, Latijn: Coleo-pterae, bij wie ze geheel verhard zijn). Zie de foto rechts. Heteropterae vallen weer onder de grotere orde Hemipterae of half(=hemi)vleugeligen, wat weer op deze eigenschap wijst. Om het wat complexer te maken: de vleugellengte van het tweede vleugelpaar is bij één en dezelfde soort wants soms ook verschillend: er zijn macro-ptere individuen met hele vleugels, micro-ptere met kleine en a-ptere zonder vleugels (a-: niet, geen).
Verder hebben wantsen tot een snuit vergroeide monddelen, vandaar de ook gebruikte naam Rhynchota (Rhyno = neus,snuit) of snavel-insekten. Deze buisvormige snuit, proboscis of rostrum genoemd, heeft een vlijmscherpe punt en wordt in rust horizontaal onder de kop gedragen. Bij het voeden wordt de snuit naar voren geslagen en de plant of de prooi aangeprikt, verterend speeksel geinjecteerd en de voedzame sappen opgezogen. De meeste wantsen zijn plantezuigers, sommige kunnen nogal wat schade veroorzaken. Ook de mens is soms "prooi": berucht is de bedwants oftewel wandluis ! De meeste wantsen hebben een platte vorm. Er is meestal een onvolkomen gedaanteverwisseling, d.w.z. de jonge dieren (nymphen) lijken direkt op de oudere, al hebben ze vaak nog geen vleugels of dekschilden.

WAT IS EEN WATERWANTS ?

Waterwantsen (Hydrocorisae) bestaan eigenlijk niet als echte biologische hoofdsoort, het is een verzameling sterk verschillende, aan het leven in en op het water aangepaste groep wantsenfamilies. Daarbij leeft een groep aan de oppervlakte (schaatsenrijders, vijverlopers, beeklopers) en een groep in het water ( bootsmannetjes, duikerwantsen, waterschorpioen, staafwants,zwemwants). Kijk maar eens op de beide plaatjesbladzijden om te zien hoe verschillend ze zijn!


HOME   HOOFDINDEX    SITEMAP   VRAGEN   TECHNIEK   LINKS   CONTACT   MEER 

home

© G.H. Visser 14-06-2005
rev. 24-07-2007

Valid XHTML 1.0!

https://www.microcosmos.nl/wants.htm