Graptodytes pictus - microcosmos.nl
Graptodytes pictus zittend
Graptodytes pictus aan de oppervlakte 23-06-2008

De geslachtsnaam Graptodytes betekent zoiets als: "Geverfde duiker" (Grapto - geverfd of beschreven, dytes - duiker). De soortaanduiding pictus tenslotte is Latijns voor "geverfd". Daarmee wordt dus bij herhaling naar het opvallend kleurpatroon van deze kever verwezen. Overigens is hij zo klein (2,2 millimeter) dat de tekening zonder vergroting niet opvalt, het is op het eerste gezicht gewoon één van die vele nietige watertorretjes die snel wegduiken...
Graptodytes pictus aan de oppervlakte

Een leuke eigenaardigheid van dit kevertje: in het bakje waar hij zat voor een foto zwom hij veel aan de oppervlakte met zijn kop boven water, iets wat ik bij andere soorten nooit zo heb gezien (middelste foto). Af en toe rustte hij drijvend aan de oppervlakte, zie linker foto.

Graptodytes pictus aan de oppervlakte Graptodytes pictus aan de oppervlakte

Als Graptodytes pictus lucht haalt, lijkt het van achteren gezien een beetje op een wespenkop (rechter foto).
Graptodytes pictus klimmend
De kever kan goed klimmen en komt gemakkelijk uit het water.
Graptodytes pictus onderkant
De onderkant is roestbruin.
groefje in halsschild Graptodytes
Aan beide zijden van het halsschild zit een groefje.

terug
terug naar: H Y D R O P O R I N A E

COPYRIGHT:
Alle afbeeldingen op deze site zijn door G.H. Visser (Aadorp, Nederland) gemaakt, tenzij anders genoemd. Alle rechten behoren hem toe. Deze afbeeldingen mogen op geen enkele wijze anders dan voor eigen privé gebruik aangewend worden. Direct linken naar of plaatsen van de afbeeldingen op andere websites zonder toestemming nadrukkelijk verboden. Als u ze voor doelen, waarbij derden betrokken zijn, wilt gebruiken, vraag dan via een e-mail goedkeuring aan de auteur. Doel van de foto's is wel dat ze de interesse in de natuur helpen bevorderen op alle mogelijke manieren. In het bijzonder worden mensen aangemoedigd die materiaal nodig hebben voor natuurexposities of voor educatieve doeleinden.
© G.H. Visser 07-08-2008
rev.11-08-2008

This page in English english Engelstalige pagina

www.microcosmos.nl

Valid XHTML 1.0!